Skip to content

Wann wird man je verstehen?

”Hvordan i alverden er det kommet dertil?” spørger Politiken. ”Værdifulde kunstværker flyttes væk af frygt for hærværk.”

Måske skulle I spørge jeres journalister, der ligger på knæ for fascisterne.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *