Skip to content

Newspeak

Sproget udvikler sig – eller som Dansk Sprognævn udtrykker det: Språvet udvigler saj. Derfor må ordbøger over det danske sprog også hele tiden revideres, en proces, Internettet har lettet betydeligt, ligesom når hele århundreder kan forsvinde ud af historiebøgerne fra den ene dag til den anden, hvorimod det som regel tager lidt længere tid at brænde bøger og destruere mindesmærker.

Det tog således Berlingske fire år efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland at udgive en ordbog, der tog højde for, som det hed i forordet, ”Nationalsocialismens Berigelse af Sproget”. Da de fleste vil være bekendte med denne form for sprogrøgtning, vil vi begrænse os til nogle få eksempler.

Jüdisch: jødeagtig

Jüdeln: tale jødisk, læspe

Hier geht es zu wie in einer Judenschule: larmende

Haust du meinen Juden, hau ich deinen Juden: hvis du tæver mine jøder, tæver jeg dine jøder, den ene hånd vasker den anden, lige for lige.

Derimod må det formodes at gå hurtigt efter nazisternes magtovertagelse i USA. Følgende korte ordliste vil forhåbentlig lette forståelsen.

Venstreorienteret: borgerlig, vellønnet, tilhørende det akademiske proletariat

Fredelig demonstration: Lynchning, plyndring, hærværk eller mordbrand

Black Lives Matter: Ku Klux Klan

Fri abort: folkedrab

Demokrat: fascist

Antifascist: nazist

Højreekstremist: i strid med kapitalinteresserne

Making the world safe for democracy: Make American Imperialism Great Again

NATO: Antikominternpagten

EU: Værnemagten

Racist, sexist: tilhørende arbejderklassen

Populist: revolutionær

Russisk troll: pacifist

Ciskønnet: En mand, der lider under den vrangforestilling, at han er en mand

Fake News: kendsgerninger

Fact check: censur

Journalist: prostitueret, patologisk løgner

Ovenstående ordliste skulle gøre det let at læse enhver artikel i Politiken og Information. Og forhåbentlig lette overgangen til en ny tid, hvor Demokraternes store sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, ligeledes vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende i Danmark under USA’s førerskab.

Med Venlig Hilsen

Erwin Neutzsky-Wulff, 71

Man bliver jo mildnet med årene …

Published inUncategorized

4 Comments

  1. Erik Heidemann Andersen Erik Heidemann Andersen

    Tillykke med fødselsdagen Erwin – må du vedblive med at være skarp som en ragekniv i mange år endnu.

  2. Morten Øxenhave Morten Øxenhave

    Til lykke med fødselsdagen Erwin . Og tak for bogen, den er modtaget.

  3. Rasmus Rüstem Özdemir Rasmus Rüstem Özdemir

    HBD! Uncle Erwin for president!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *