Skip to content

Elevernes befrielsesfront

Danmark har fået en fri læreruddannelse ligesom tidligere frie fagforeninger – frihed er som bekendt det bedste guld. Bagmand er den dybjyske præst Morten Kvist, som længe har set det eksisterende skolesystem som ukristeligt.

Mange skoler har decideret afskaffet morgensangen. Nu skal den vare hele dagen – pastor Kvist har i hvert fald aldrig taget skade af de salmevers, han lærte som barn.

Lærere skal kunne synge. Især den der med ”nu lover alle Gud”.

Det er med andre ord højskoletanken, der besjæler ham, hvorved Enhedslistens drøm om et fagfrit skolesystem omsider er gået i opfyldelse, befriet for paratviden og eksamensræs. Som den, der stod for det gruppearbejde, mine klassekammerater satte deres navn under – som de efter mange års skolegang havde lært at stave til – kan jeg naturligvis kun hilse denne udvikling velkommen.

”De lærer, hvad man kan måle,” udtaler pastoren om de stakkels stressede elever. ”Det er katastrofalt på mange måder.”

Og det er det – især fordi det gør det muligt at måle, hvad læreren ikke har formået at bibringe dem – som for eksempel, at Hitler ikke var romersk kejser. Problemet er, som han siger, den ”evidensbaserede undervisning” (hvor det er evident, at eleven ingenting ved og ingenting kan).

Hvad har den sorte skole med læsning og regning overhovedet at gøre i et moderne samfund med lydbøger og lommeregnere? Hvad de har brug for at lære, er kristne grundværdier som at stå op om morgenen.

Ikke alt det vrøvl med velfærd og social lighed. Pastor Kvist har en baggrund i Islamkritisk Netværk og Etisk Råd (hvor også min gamle ven Rune endte sine dage efter som ”borgerlig humanist” at have forsaget Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen).

Der er dog ”ikke noget i vejen med videnskab i sig selv”. Kun når den kommer i vejen for seks køn og seks skabelsesdage.

Det er den vestlige kultur, som det også lå nationalsocialisterne meget på sinde at bevare, der skal forsvares mod semitter og russere. Men ligesom feministerne er han ikke racist.

Muslimer er velkomne til at undervise på hans skole, så længe de bekender sig til kristendommen. Der er plads til alle.

Uffe Elbæk er en af dem, der har udtalt sig kritisk om pastor Kvists projekt, der nu takket være et flertal i Folketinget er en realitet. Det er ikke nok, at eleverne er uvidende, de skal være det på en politisk korrekt måde.

Man skal dog nok komme til en forståelse med identitetspolitikerne og andre, der har kastreret sig selv for Himmerigets skyld, som skrevet står. ”De dødes opstandelse” kan være lige så godt som ”den skjulte racisme i samfundet”, så længe menigheden svarer amen.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *