Skip to content

White Supremacy

Meget tyder på, at BLACK LIVES MATTER har båret frugt. Hvad hverken Ku Klux Klan eller Black Genocide (Family Planning) har været i stand til at udvirke, ser man nu med optimisme på i the White Supremacy Party, der som bekendt havde held til at tage magten ved et kup for nogle måneder siden.

En så massiv valgsvindel har naturligvis ikke været billig i bestikkelse af embedsmænd, og her har den halve milliard, BLM har afpresset den sorte befolkning, givetvis været en stor hjælp. Det sorte USA ligger nu i ruiner.

Her har Black Lives Matter ikke som deres forgængere Ku Klux Klan ladet sig nøje med at brænde et par kirker, men plyndret og nedbrændt de sorte handlendes butikker og derved taktisk frataget dem det livsgrundlag, antiracisten Donald Trump medvirkede til at give dem. Da disse forretninger endvidere var de eneste steder, hvor de sorte kunne skaffe sig medicin og livsfornødenheder, havde denne taktik et dobbelt formål.

A worker clearing broken glass of a Jewish shop following the anti-Jewish riots of Kristallnacht in Berlin. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

De pågældende butiksindehavere har mistet millioner af dollars, og med lidt held vil de aldrig åbne igen. De sorte lokalsamfund er dermed i bogstaveligste forstand bombet tilbage til stenalderen.

De sorte har på samme tid mistet deres politibeskyttelse. Efter de mange politimord og trusler om at brænde sorte politifolk levende, tør det decimerede korps simpelt hen ikke rykke ud mod Antifa og andre nazi-bøller understøttet af landets fascistiske diktator, Joe Biden.

Det næste skridt bliver nu at ruinere den spansktalende befolkning ved hjælp af ukontrolleret immigration, og det kan således meget vel gå den som den sorte, der i årevis er blevet indoktrineret af musikbranchen til analfabetisme og kriminalitet. Demokraternes vision af et Amerika, hvor der ikke er plads til Trumps vælgere, men kun til en overklasse af rige, veluddannede hvide og nogle få sorte maskotter og quislinger, kan således relativt hurtigt gå i opfyldelse.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *