Skip to content

Public conversation

Som enhver ved, er en fri debat grundstenen i ethvert demokrati. Takket være sociale medier som Twitter er en sådan fri udveksling af meninger nu blevet en mulighed, et ansvar, disse medier tager uhyre alvorligt.

I maj 2018 forsøgte Donald Trump at blokere brugere fra sin personlige konto, fordi de beskyldte ham for at være voldtægtsforbryder, russisk spion og en ny Hitler, hvad han åbenbart fandt injurierende. Der skulle en dommer til at belære ham om, at Twitter var et offentligt forum beskyttet ved lov, og at ingen republikansk præsident stod over loven.

I januar 2021 fik Twitter så nok af hans fake news om, at han ikke var sovjetisk agent, og blokerede ham. Især lagdes der vægt på, at hans påstand om, at han ikke havde voldtaget nogen, måtte ses som en mistænkeliggørelse af de pågældende kvinder og en opfordring til vold mod kvinder generelt.

Samtidig var det en forudsætning for at rejse en anden rigsretssag imod ham, efter at hans frikendelse i den første havde gjort det klart, at han var skyldig, at fjerne de indlæg, hvor han advarede sine tilhængere imod at blive voldelige – med andre ord det gamle republikanske vrøvl om at respektere loven og den racistiske konstitution. Ved samme lejlighed fjernedes alt bevismateriale imod Biden & Søn, og brugere, der fremkom med disse racistiske beskyldninger, blev blokeret, så det amerikanske folk kunne træffe deres valg på det rigtige grundlag.

For at det skal blive lettere for brugerne at undgå blokering, publicerer Twitter nu daglig to ledere under overskrifterne WHAT’S HAPPENING og WHAT’S NOT HAPPENING (hvoraf den sidste er klart den vigtigste). Samtidig har man som motto taget et gammelt reklameslogan: MILLIONS CAN’T BE WRONG, i den nye udgave: BILLIONAIRES CAN’T BE WRONG.

Amerika er et frit land, hvor man kun bortcensurerer hate speech, som at der er to køn, og at all lives matter. Det et klart, at Putin, der som bekendt har ladet alle journalister snigmyrde, ikke kan tillade en sådan ytringsfrihed.

Han vil nu have fjernet ikke mindre end 3.000 indlæg, der ”strider mod russisk lovgivning”, hvad der har gjort Twitter ”deeply concerned by increased attempts to block and throttle online public conversation”. Hertil kommer, at der i 2.500 af tilfældene er tale om opfordringer til mindreårige om at begå selvmord – det næste bliver vel, at man heller ikke må råde dem til at få bortopereret deres sexistiske kønsorganer!

I de sidste 500 drejer det sig om børnepornografi. Noget, der ganske forståeligt især har vakt bekymring i det Hvide Hus.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *