Skip to content

Prøv at forstå!

”Ja, det var en skændsel at spærre kommunisterne inde i 1941,” skriver Politiken i dag. ”Men hvad pønsede DKP selv på?”

Det samme kan man måske sige om Donald Trump. Skueprocesser og valgsvindel er ikke noget, man praler af.

Men hvad var alternativet? Proletariatets diktatur?

En arbejderklasse, der ikke længere tror på vores historier om pie in the sky, hvis de bare er fromme nok, opium for folket. Som ikke forstår, at Fanden er gået i kloster og har glemt alt om profit for at redde kloden?

For ikke at tale om negrene, som det dumme svin gav noget mere end HOPE, så vi mistede vores slaver, som nu ikke engang længere kan bruges som stemmekvæg. Er den mand da totalt farveblind?

”I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” Hvad er det for noget konservativt pladder?

It doesn’t matter if you’re black or white? Black lives matter!

Fatter han da ikke, at segregation er for de sortes egen skyld? Vi skal have universiteter, hvortil kun sorte har adgang (og rent hvide universiteter for the Woke, naturligvis).

Hvad er der så galt ved apartheid? Vi må værne om den afroamerikanske kultur – som vi ved fra musikvideoerne, er negre kriminelle og taler sjovt (undtagen ham Cosby, og ham fik vi hurtigt knaldet).

”Come listen all you galls and boys, I’m going to sing a little song, my name is Jim Crow, weel about and turn about and do jis so, eb’ry time I weel about I jump Jim Crow. Bitch why you lyin’, bitch you’ve been cheatin’.

Now I gotsta to give your motherfuckin’ ass a beatin. I punched her in the ribcage and kicked her in the stomach.

Take off all my motherfuckin’ jewellery, bitch run it. I stomped her and I kicked her and I punched her in the face.”

Jamen sådan ER negre! De skal blive i deres ghettoer, og hvis de ikke fatter det, kommer Antifa og brænder dem ned ligesom i de gode gamle dage og lyncher de uppity, der stemmer på Trump.

Demokraterne har som bekendt altid været de sortes bedste ven! Jeg mener, hvor ville nazisterne have været uden deres kritiske raceteorier?

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *