Skip to content

Af “Historier” 13

Der er to slags kundskab. Kundskaben om sjælen og kundskaben om kødet.

Kundskaben om livet og kundskaben om døden. Kødet er ældre end sjælen, vi har været døde længere, end vi har levet.

Den første kommer gennem øjet og øret, vi ser den og får den fortalt. Den er en kort hukommelse, et elektrisk spøgelse i hjernen.

Den anden ligger gemt i hver eneste af vore celler, og den er fysisk. Den dør ikke.

Den første er, hvad vi tror, vi er, den anden, hvad vi er. Og de to er frygteligt forskellige. Den første er en livslang flugt fra den anden.

Drømmen er virkelig. Virkeligheden er en drøm.

Soma sema. Men Orfeus tog fejl.

Kødet er ikke sjælens fængsel, sjælen er kødets. Det var det, Eurydike forsøgte at forklare ham.

Kun i døden vil vi finde det evige liv, eftersom kun den er evig. Kun kødet er uforgængeligt.

Det undslipper sjælens grav i en sædcelle. Intet forgår undtagen det forgængelige, sjælen.

Vi må befri kødet for sjælen. Vi må tænke med kødet.

Vi må spæge sjælen, til den bliver det gisp, den er. Vi må hvile i vores egen favn.

Den favn er blank og blød, stram og kvælende som en ny hud. Jeg ved nu, hvordan det føles at klappe med én hånd, en hånd, der berører sig selv, og derfor ikke længere en hånd.

Jeg har ingen hænder. Mine hænder er bundet.

Jeg rækker kroppen frem mod mig selv. Jeg synker i dybet, som er mig selv, og noget så forskelligt fra mig selv, mit kød.

En smerte større end nogen lykke, svulmende. Jeg må blive mit kød, og leve evigt som det, ikke i det, aldrig det, men som det.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *