Skip to content

Æres den, som æres bør!

Bøj hovedet i respekt, Kierkegaard og Bohr!

-o-

Jeg har oprigtigt talt lidt svært ved at forstå, at kvinderne skal gøres til grin på denne måde. Det er lidt, som når musikbranchen fremstiller negre som voldsforbrydere, der ikke kan tale engelsk.

Det billede, Politiken og medierne generelt giver af kvinden ved udelukkende at fokusere på idioter og hystader, svarer i hvert fald ikke til mine erfaringer med det andet køn. Snarere er det hende, der står for menneskelighed og sund fornuft, når manden er på vej ud ad en aggressiv ideologisk tangent.

Jeg finder oprigtigt talt en sådan udstilling perfid. Ud over, at jeg som humorist må indvende, at ironien er alt for tyk!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *