Skip to content

Rektor opsagt

Rektor for Skolen for Anvendt Mediekundskab, Josef K, har fået sagt sin stilling op fra 1. juni,” skriver Politiken i dag. Det drejer sig ifølge ledelsen om nogle forhold, der ligger langt tilbage i tiden, og som har vakt bekymring, og som har betydet, at ledelsen har mistet tilliden til ham. Da Josef K endvidere tilsyneladende ikke er indstillet på at medvirke til opklaringen af de nævnte forhold, har ledelsen valgt at ophæve samarbejdet.

”Jeg har flere gange anmodet ledelsen om at oplyse, hvad det er for forhold, der er tale om,” udtaler Josef K til Politiken, “men har ikke fået noget svar.”

”Det er naturligvis meget bekvemt for Josef K ikke at kunne ‘huske’ det pågældende forhold,” udtaler et medlem af bestyrelsen, der ønsker at være anonym, da hun har modtaget flere trusler. ”Det kunne måske skyldes, at der er tale om flere episoder.

Jeg kan kun sige, at der er tale om meget alvorlige forhold, som ledelsen ser meget alvorligt på. Den tid er heldigvis forbi, hvor kvinder i denne situation var retsløse.”

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *