Skip to content

Af “Grimoire” 5

Sikkert nok er alt dette ikke det, de fleste forbinder med magi, ”trolddom” og ”hekseri”. Snarest vækker det associationer til middelalderens hekseprocesser og den ”overtro”, der ledte op til dem.

I virkeligheden hører de slet ikke denne ”mørke” periode til, men den ”oplyste”, der fulgte den. Snarest er de en bivirkning af det feudale samfunds sammenbrud, ligesom den moderne pendant Me Too-bevægelsen er et symptom på den krise, liberalismen aktuelt befinder sig i.

Det er karakteristisk for sådanne ”interessante tider”, at det resulterende kaos tolkes som nybrud (”Renæssance”), og at de konservative kræfter forfølges med langt større iver end de progressive. I forrige århundrede var man omsider nået frem til den erkendelse, at ”die Juden sind unser Unglück”, og underbyggede denne påstand med en pseudohistorie, hvor de sammenlignedes med rotter.

I den moderne version er det den hvide mand, der må stå for skud, og ligesom i den oprindelige nazisme bruges de udvalgte ofres succes imod dem som bevis på deres hensynsløshed (der så igen legitimiserer eller ligefrem nødvendiggør en tilsvarende eller større hensynsløshed fra deres ”ofres” side, Holocaust). Den, der ikke sympatiserer med disse ofre og indser nødvendigheden, bliver automatisk en ”hvid jøde”.

Det kan undre, eftersom bevægelsens chefideologer selv er hvide – hvorimod den sorte befolkning blot accepterer det hele som endnu et af deres hvide herrers påfund – men puritanerne havde heller ingen problemer med at prædike det syndefulde menneske i deres menigheder (present company excepted). For de protestanter, der vendte sig imod den systemisk syndefulde katolske kirke, var hekseprocesserne blot et middel til at ”udrydde det onde af deres midte”, inden de kastede sig ud i de egentlige religionskrige to make the world safe for true Christianity.

Renæssancemagien havde da heller ikke noget med kloge koner at gøre, men var en integreret del af det nye videnskabelige verdensbillede. Newtons alkymistiske og astrologiske studier bliver ikke nødvendigvis en tilgivelig faible hos den store mand, fordi alkymien senere udviklede sig til kemi, og astrologien til astronomi.

Identifikationen mellem magi og hekseri skyldes dog nok hovedsagelig det sensationalistiske ved hekseprocesserne og ikke mindst heksejægernes frugtbare fantasi, der har tjent til inspiration for moderne hobbyprojekter som Howard Leveys ”satanisme” og Gerald Gardners ”Wicca”. Hvis det er denne type sludder, læseren forbinder med magi, har han et stort arbejde foran sig!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *