Skip to content

Vores vælgere

”DF er nu så martret af egen medicin, at der tales om, hvorvidt partiet vil overleve,” skriver Politiken i dag.

Nej, det er ikke så nemt, når andre partier går og hugger ens politik!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *