Skip to content

Danmark for folket

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har forfattet ti principper, som han mener, kan samle blå og ”rød” blok.

1. En modernisering af velfærdssamfundet.

Man skal i højere grad selv kunne bestemme, om man eksempelvis har råd til at gå til lægen eller få passet sine børn.

2. Danmark og danskerne skal gøres rigere.

En borgerlig-liberal regering vil forbedre forholdene for de rige.

3. Det skal bedre kunne betale sig at gå på arbejde.

Folk, der ikke har nogen arme, skal omskoles til at rense lokummer med tæerne.

4. En ansvarlig økonomisk politik.

Væksten i de riges udgifter skal altid være højere end væksten i de fattiges indtægter.

5. Den grønne omstilling skal ses som et kæmpe potentiale for Danmark.

Der skal satses på den grønne omstilling overalt, hvor det er rentabelt.

6. Gode velfærdstilbud i hele Danmark

Det skal være attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark, medmindre du er indvandrer.

7. Der skal udvikles et uddannelsessystem, der uddanner til arbejdsmarkedet.

Dansk, regning og historie skal erstattes af gymnastik og fletning af peddigrør.

8. En stram og konsekvent udlændingepolitik.

Gas dem med naturgas.

9. Kriminelle skal straffes hårdt og konsekvent.

Rotting for tiggeri og livsvarigt fængsel for butikstyveri.

10. Det danske forsvar skal styrkes.

Danmark skal engagere sig i verden for at fremme amerikanske interesser.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *