Skip to content

In hoc signo vinces

Kristendommen var på en gang en ny og en gammel religion, gammel vin på nye flasker så at sige, og som sådan en smule redundant. Hele denne problematik er elegant sammenfattet af William Norman Ewer og Cecil Browne.

How odd

Of God

To choose

The Jews.

But not so odd

As those who choose

A Jewish God

But spurn the Jews.

De kristnes svar var lidelseshistorien. Halshugningen af Johannes rimede naturligvis dårligt med Paulus’ stauros.

Den romerske henrettelsesmetode passede bedre, selv om den ikke involverede nogen egentlig spidning, men det kompenserede man for med Longinus’ spyd. Som en ekstra gevinst kunne man så appropriere det mithraistiske kors.

Så nu er stauros et crux, som har en lang historie i den judæo-hellenistiske tradition. Skabelsen begynder med B (Bereshith) med udspring i det ineffable Aleph og ender med mennesket som sidste bogstav i alfabetet, Taw, der følgelig er et pagtstegn, som det fremgår af Rabbi Akivas ABC.

Hashem said to him: “Pass through the midst of the city, through Jerusalem, and mark a tav upon the foreheads of the men who groan and sigh over all of the abominations that are done in its midst.” What does “mark a tav” mean?

That teaches that when the Holy One, blessed be He, decreed the destruction of Jerusalem, He called the Angel of Death and told him: “Go first to Jerusalem and identify its righteous and wicked individuals. Write a tav of ink upon the forehead of every righteous person there, as the first letter of the word, tichyeh – ‘you will live’.”

Det græske Tau har naturligvis samme form som vores T – ipsa est enim littera Graecorum Tau, nostra autem T, species crucis, som Tertullian skriver. Men hvem er det da, der ”korsfæster” Jesus.

Naturligvis farisæerne, der havde et godt øje til Johannitterne. Med andre ord: jøderne.

(Den kristne) Gud har derfor forkastet sit udvalgte folk og taget et nyt. Det minder mig om den gamle vittighed. som det nynazistise Black Lives Matter har gjort sørgeligt aktuel.

En jøde bliver overfaldet på gaden af en mand, der råber: ”Jesusmorder!”

”Jamen det var ikke mig,” indvender jøden, ”og det var for 2000 år siden.”

”Ja,” svarer voldsmanden, ”det kan godt være, men jeg hørte det først i går.”

Pointen er naturligvis, at det moderne menneske har hørt alting i går. Den kapitalistiske propaganda, der i dag går for historieundervisning, står på ungefær samme niveau som i Nazi-Tyskland, hvor Jesus var arier, og grækerne germanere.

Selv har jeg planer om at tage til Malmø og plyndre et supermarked. Huggede de måske ikke Skåne?

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *