Skip to content

Så forstår vi bedre

Bibelselskabet, der jo som bekendt er eksperter udi det overnaturlige, har i anledning af Halloween lagt en artikel om græskar op på deres hjemmeside. Man skulle tro, at en af de skrivende damer kunne have slået ”stingy” op i en engelsk ordbog og konstateret, at det betyder ”påholdende” (hvilket er hele pointen i historien).

Men det kaster unægtelig et helt nyt lys over deres bibeloversættelser.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *