Skip to content

Vi beklager

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er grupper og enkeltpersoner i Danmark, vi ikke har krænket. Det beklager vi. Det var ikke tilsigtet, og vi lover at bestræbe os på at gøre det bedre i fremtiden.

Med Fjendtlig Hilsen

Den Uansvarlige Redaktør

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *