Skip to content

Syndens løn er døden!

Hvorfor har de kristne så svært ved at tage Guds bud alvorligt, når det gælder homoseksualitet?

Der står ganske tydeligt i Tredje Mosebog, det 18. kapitel, 22. vers:

”Hos en mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde; det er en vederstyggelighed.”

Og lige så klart og tydeligt i det følgende kapitel, vers 27:

”Du må ikke studse dit skæg!”

Hav en god kristen jul!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *