Skip to content

Vagt i gevær!

Vi må stå vagt om ytringsfriheden. Det gør vi i Danmark, i skarp modsætning til lande som Rusland og Kina.

Vi gør det ved at give dem spalteplads, der står vagt om demokratiet, og ved at sikre, at de ikke bliver svinet til af antidemokratiske kræfter, samt ved at lette adgangen til medierne for dem, der gør opmærksomme på centrale problematikker som den skjulte racisme i samfundet og kvindernes ligeberettigelse. Vi lever i et demokratisk samfund, hvor alle er lige – undtagen kvinder og homoseksuelle.

Vi har ingen fattige, så tiggeri er noget, vi simpelt hen ikke kan acceptere, lige så lidt som undertrykte islamiske kvinder. De skal ud på arbejdsmarkedet, og deres børn i vuggestue og børnehave, så de kan lære om det danske demokrati og ikke senere bliver kriminelle.

Desværre er ytringsfriheden også herhjemme truet af reaktionære kræfter og hadefulde ytringer. Det er ikke nok, at disse mennesker ikke får lejlighed til at komme til orde i medierne, vi må også sørge for at holde den slags ude af de sociale medier, eventuelt aflytte telefoner, hvor der foreligger mistanke om, at sådanne synspunkter udveksles.

Ytringsfriheden er det mest dyrebare, vi har. Den er selve grundlaget for vores demokrati.

Men den er ikke nogen selvfølgelighed. Den kan kun bevares ved konstant årvågenhed og overvågning.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *