Skip to content

The Poor Man’s Mysticism

The Copernican revolution took the human being’s planet out of the center of the universe and out of the center of its own solar system and put it on the periphery. The Darwinian revolution placed the human being in direct descent from lower animals.

The Freudian revolution pointed out that much of human motivation is unconscious, rather than conscious. Human beings were still holding on to that little bit of conscious motivation that they had until Albert Hofmann came along with LSD, suggesting to us that what little conscious motivation we have is chemical in nature and that it can be influenced very radically by chemicals.

Denne type bombastiske udtalelser var endnu almindelige i begyndelsen af firserne. I dag er LSD atter blevet den hellige gral for en flok entusiaster.

Dette skyldes hovedsagelig, at den kapitalejede presse har mistet interessen for hallucinogener som sedativa. Den moderne zombie stener ikke længere ud i Maos Lyst, han overvejer en kønsskifteoperation.

At fascisterne planlægger en revanchekrig mod Rusland, der i bedste fald atter kan lægge Europa i ruiner, er uden betydning for ham i forhold til politikere, der tager damerne på lårene uden mundbind. I ånden marcherer han med Black Lives Matters Sturmabteilungen.

Han omstiller sin hybridbil til batteridrift on søndagen og siger ikke neger. Ingen ikke dødelig dosis af Valium ville kunne gøre ham mere hjernedød, end han er i forvejen.

Hans hjerne er hverken kemisk eller biologisk, den er en selfie. Mennesket nedstammer ikke fra dyrene, men fra en leder i ”Information”.

Det har intet køn, kun race, ganske som sine nazistiske forbilleder. Hvad LSD gjorde, var at give et glimt tilbage af en fysisk verden.

It’s the poor man’s mysticism. Måske ville Einstein og Heisenberg have været en bedre sammenligning end Kopernikus og Darwin, eller i det mindstre bedre end Freud.

Den sanseverden, der kortvarigt åbner sig for tripperen, har mange lighedspunkter med den moderne fysiks opgivelse af at adskille iagttageren fra det iagttagede. Det er ikke så sært, eftersom vi i begge tilfælde har at gøre med det kausale univers som et særtilfælde af det akausale – det er ikke tilfældigt, at et andet psykedelikon, psilocybin, udvindes af ”magic” mushrooms.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *