Skip to content

Ærgerligt

”Noa Redington insinuerer i Politiken 20. marts, at jeg skulle have sagt, at Danmark ikke skal hjælpe flygtninge fra Ukraine,” skriver Morten Messerschmidt i Politiken i dag. ”Det er i sagens natur nonsens. Jeg og Dansk Folkeparti anerkender fuldt ud, at Ukraine er at betragte som Danmarks nærområde – ikke alene på grund af den geografiske afstand, men også på grund af det kulturelle og religiøse fællesskab, der er mellem vore to lande.

Når Dansk Folkeparti ikke har stemt for særloven, hænger det sammen med, at der i lovens paragraf 2 er en genvej for udlændinge fra tredjeverdenslande, herunder fra muslimske lande, bosiddende i Ukraine til at komme til Danmark på samme gunstige vilkår som ukrainske statsborgere. Og det vil vi ganske enkelt ikke være med til.”

Det er ganske forståeligt, men også på en måde lidt synd. Jeg tror virkelig, Morten ville finde mange meningsfæller i Ukraine!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *