Skip to content

Æres den, som æres bør

”Forfatter om Putin: Han har forstået noget vigtigt – de, der kontrollerer tv-billederne, kontrollerer folket.” Det er da lidt sært af Politiken at give Putin æren for noget, CNN længe har vidst.

Især da det er den ”nyhedskanal”, bladet fortrinsvis skriver af efter. Den for det selvhadende og borgerkrigstruede USA så ubekvemme sandhed er naturligvis, at russerne generelt er ganske godt tilfredse med Putins velfærdsstat, befriet for hærgende frelsersekter, raceteoretikere og missionerende transvestitter.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *