Skip to content

The Roots of Coincidence II

På det tidspunkt, hvor Koestler skrev, var det rygtedes, at man endog i det materialistiske Sovjet eksperimenterede med ”biological radio”.

Dette er dog ikke så underligt, som det måske umiddelbart kan lyde. Såvel den ekstreme venstrefløj (kommunisme) som den yderste højrefløj (Black Lives Matter, LGBT) tenderer undertiden pseudoreligioner som Scientology og Moonisme, hvor det blot handler om at tro og ikke blive shunned, cancelled eller sendt til Sibirien.

At kortgætning skulle gøre fænomenerne mere ”videnskabelige”, vil næppe overbevise nogen med en onkel, der føler en forpligtelse til at underholde ved selskaber – pick a card, any card – ligesom mange sikkert vil have svært ved at forestille sig, at Moses formåede Farao til at let his people go ved hjælp af kortkunster. Man kunne endvidere indvende, at hvis den synske virkelig er synsk, hvorfor gætter han så ikke rigtigt hver gang?

Hvorfor ”gætter” han overhovedet? De fleste ville nok blive lettere overraskede efter en synstest hos optikeren at få at vide, at han skulle have tid til at ”analysere materialet”.

Kom igen i næste uge, så vil vi formodentlig være nået frem til en realistisk vurdering af, om du er blind eller ej! Hvorfor kan sådanne særligt begavede personer kun flytte genstande med tankens kraft, der er lette nok til at blive flyttet med et menneskehår?

Og hvordan kan det være, at den typiske reaktion, når deres evner svigter, er at stille sig krænkede an over for den materialistiske (racistiske, sexistiske) mistro, de mødes med? Vi er naturligvis heller ikke ganske ubekendte med den ikke altid lige smigrende rolle, statistikken spiller i propagandaen – man har lavet nogle undersøgelser, der viser.

Således kunne ”Der Ewige Jude” godtgøre, at jøderne stod for 98 procent af den hvide slavehandel. I dag er det selvfølgelig hvide heteroseksuelle mænd.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *