Skip to content

Af GRIMOIRE

Man kan som sagt ikke studere havet på landjorden, hvilket har ført til et strejftog gennem antikkens magi, den babyloniske, ægyptiske, græske og romerske. Vi har set, hvordan hellenismens konkurrerende sekter førte til gensidige beskyldninger om trolddom og hekseri, men også hvordan den arabiske og jødiske version lagde grunden til den middelalderlige magi, som vi skal komme nærmere ind på i bogens anden del.

Vi har også set, hvordan der i det nittende og tyvende århundrede opstod en lidet frugtbar popularisering, spiritisme, parapsykologi og New Age. På trods af mange stråler og vibrationer savner den i lige så høj grad et epistemologisk og videnskabeligt grundlag som den studentikose ”ateisme”.

Da emnet er magi, er vægten lagt på praksis – en bredere fremstilling af teorien må man søge i forfatterskabets mange tusind sider om disse emner, som en stor del af denne bogs læsere da også må formodes allerede at have stiftet bekendtskab med. I denne bog har spørgsmålet i høj grad været: Hvordan transcenderer jeg, og hvordan omgås jeg de væsner, jeg derved stifter bekendtskab med, fra den amourøse succubus til den krævende genius?

En læser spurgte til det kommende værk, om det ”kom til at indeholde konkrete rituelle anvisninger”. Dette er typisk for den populære opfattelse af, hvad magi er, noget, man tager op af en skuffe og lægger ned igen, når man er færdig med det.

Men man bliver ikke ”færdig” med magi. Det er, hvad den kristne forstår ved en djævlepagt.

Magic is what a magician does. Den kan ikke adskilles fra ham.

Han er trådt uden for virkeligheden (konsensus) ligesom tilskueren, der forlader tilskuerpladsen for at slutte sig til scenearbejderne. Han kan vende tilbage til sin plads, men han ser ikke det samme fra den, og derfor er han ikke længere den samme.

You can’t unknow something. At lære magi er at blive en magiker, at tillægge sig en magisk tankegang.

Magikeren står mellem to verdener med sin skæbne. Så længe du ikke kan se et redskab som et redskab (”hvad er den til?”) kan du ikke bruge det.

Når du har set redskabet som redskab, er dets brug en selvfølgelighed. Det er magi.

Published inUncategorized

3 Comments

 1. Erik Heidemann Andersen Erik Heidemann Andersen

  “En læser spurgte til det kommende værk, om det ”kom til at indeholde konkrete rituelle anvisninger”.”

  Hm.

  Du kan købe spyddet, men du kan ikke købe kastet!

 2. Kaare Danielsen Kaare Danielsen

  Ja, en ting er at lære at transcendere, noget andet er lære at bruge det til noget fornuftigt. Personligt endte jeg med at blive passet op af to grandvoksne politibetjente undercover ifølge med en retspsykiater og blev i en periode holdt overvåget af myndighederne. Så nu sidder jeg her og ved stadig ikke helt hvad jeg skal bruge mit liv til …

  • At have forudsætninger for at forstå noget, ens samtid ikke længere forstår, er ikke i sig selv nogen garanti. At gøre det til et studium samtidig med at kunne fungere i det omgivende samfund kræver det måske mest upopulære af alt: Disciplin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *