Skip to content

En fælles europæisk interesse II

Især identifikationen af nationalsocialismen med antisemitismen skulle komme senere generationer af politikere til gode, som når ukrainerne ikke kunne være nazister, eftersom Zelenskij var jøde! Hertil kom de danske fiskere, der sejlede danske jøder som min mors første mand, Erwin Magnus, hvem jeg er opkaldt efter, over Øresund, idet de drog omsorg for, at de ikke beholdt andet end deres guldtænder – muligvis inspirationen til den senere smykkelov.

Kongen Leve Ud med Pakket! Følgelig gik man også stille med dørene, når det gjaldt dekorering af fremtrædende nazister.

Kongen havde tildelt Göring Dannebrogordenen i 1938. Nu fik den tyske udenrigsminister Ribbentrop den også.

Nok så central i nazismen er russofobien, der går længere tilbage end kommunistforskrækkelsen, og også skulle komme til at overleve den, frygten for die russische Dampfwalze. I 1941 kunne Hitler i en tale konstatere, at Europa stod sammen imod de mongolske horder, der truede med at oversvømme kontinentet.

Lad så være, at det mest var tyske klientstater. Det førte til interneringen af de danske kommunister på trods af kongens frygt for, at det kunne tænkes at stride imod grundlovssikrede rettigheder – tale- og trykkefrihed – noget, man på dette tidspunkt endnu bekymrede sig om.

Danmark tiltrådte i november Antikominternpagten, der en gang for alle gjorde en ende på neutralitetspolitikken. Man havde endegyldigt valgt side.

Den indeholdt dog en forsvarsundtagelse, der forhindrede, at danske statsborgere kunne blive tvangsudskrevet til Østfronten. Derimod forventedes det, at den danske regering opfordrede ungdommen til at melde sig til SS som et særligt Frikorps Danmark.

Samt at kongen dekorerede dets officerer som udtryk for hans billigelse. Den danske regerings holdning til spørgsmålet var da også både klar og tydelig.

Det er en fælles europæisk Interesse i dette Opgør, hvis Resultat paa afgørende Maade vil bidrage til at bevare Europas Lande for indre Samfundsopløsning.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *