Skip to content

Hvorfor skal det være så svært?

Al viden er okkult.

Ikke fordi den er utilgængelig, men fordi tilegnelsen af den kræver, at du kan læse og skrive. Derfor er det, en forfatter har at bidrage med, også omvendt proportionalt med hans oplagstal.

Folkekirkepræsten og den universitetsuddannede filosof – møllehaverne og nørretranserne – er kun leveringsdygtige i de pinligste platituder. Det er hemmeligheden bag deres succes.

Sønnen af en sportsjournalist med en forkærlighed for cykler fandt, at ”Erwin Neutzsky-Wulff er en af de mest interessante tænkere i DK, men også en af de mest eksplosive og sværeste at formidle videre”. Det ville nok have hjulpet, hvis han havde læst en af mine bøger.

Eller måske ikke. Leth er jeg måske nok ikke, og mange finder mig decideret fjendtlig.

Men hvis man vil lære, må man først erkende, at man er en elev. At læse ”Grimoire” er ikke som at slumre ind i liggestolen til ”Den kroniske uskyld”, og at ”støde læsere fra sig” er kun et problem for forfattere, der har en høj husleje.

Mange vil måske mene, at forfatteren burde fatte sig mere i korthed (eller måske ikke skrive så koncentreret). Men der hviler en gigantisk dødvægt af historieforfalskning på forståelsen af religion og magi – tilfældig overtro modsat målrettet videnskab.

Går man imidlertid til kilderne (og ikke blot et par skønsomt udvalgte mantraer og mandaler), får man stik modsat indtrykket af en forsømt del af den virkelige verden, der intet har at gøre med dansende borde og kortgætning, men ikke desto mindre i al sin fremmedhed er så konsistent som alle andre naturfænomener. Denne bog – og denne bog alene – leverer det nødvendige begrebsapparat til at forstå og beherske den, uden mystificering og psykologisering.

Den viser klart, at det ikke er den fysiske verden i alle dens fremtrædelsesformer, men postulatet om en ”bevidsthed” adskilt fra den, der er overtroisk. Det er igen denne overtro, der har reduceret den overnaturlige fænomenologi til Gud og efterliv.

Tro har erstattet viden, sidst i form af en politisk korrekt pseudovidenskab, der i sammenligning får Middelalderen til at fremstå som et forbillede på rationalitet og tolerance. At bevidsthed og den tilhørende ”ydre” verden er metafysiske begreber, bekymrer ingen på Teologisk Fakultet og Tølløse Gymnasium, hvor man er viderekomne teologer og ateister.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *