Skip to content

Den Ene Bog

Som det vil fremgå af bagsideteksten, er GRIMOIRE ikke en grimoire i traditionel forstand, en spellbook. Årsagen hertil turde være indlysende.

En formelsamling er værdiløs uden den tilsvarende videnskabelige lærebog. Hertil kommer, at sådanne formler er specifikke, hvad angår periode og kultur – de er brugsanvisninger til en udgået model af universet (hvilket dog ikke betyder, at der ikke længere findes elektricitet).

Hvad den prospektive magiker behøver, er ikke en spellbook. He needs to learn to spell (hvilket kan være problematisk i en analfabetisk kultur).

Måske tror han at befinde sig i et bibliotek, men det er ikke tilfældet. Han befinder sig på en øde ø med én bog, som han må anstrenge sig for at læse, hvis han vil overleve.

Han har tilbragt sit liv i et faldefærdigt fængsel, en tro. Ordet kommer af det græske grammatikos, en person, der kan læse og skrive.

Dette kan forekomme at have en videre betydning end grimoire, men dette er ikke tilfældet. Enhver, der kan læse og skrive, vil før eller senere gravitere til den eneste nulevende danske forfatter, eftersom alternativet er pjat og propaganda.

At 99,9 procent af befolkningen er tilfredse med at få at vide, at Rusland og ikke den amerikanske imperialisme udgør en trussel mod verden, og at mænd kan blive gravide, bør ikke undre nogen. Det gør ondt at tænke, rent bortset fra, at ingen har lyst til at få besøg af Gestapo.

Det behøver ikke at være et bevidst valg. Det er blot lettere at tro end at forstille sig.

Frau Schmidt møder naboen på trappen med et høfligt ”Guten Tag”, hvortil denne svarer med et ”Heil Hitler!” En gysen gennemfarer Frau Schmidt – og ikke over, at hendes venlige nabo i løbet af natten har forvandlet sig til et af Ionescos næsehorn, stemmer Demokratisk og fråder over jøder og hvide heteroseksuelle mænd.

Hvad hun frygter, er, at hendes hilsen er blevet misforstået som et tegn på, at hun ikke har tillid til Føreren. Så Frau Schmidt – hun ved knap deraf – holder op med at sige neger.

For at begynde med forsiden: Heksagrammet er et universelt tegn, repræsenterende identiteten mellem descendens og transcendens, menneskets andel i skaberværket som forudsætning for magi og eksistens eller aktualisation. I den arabisk inspirerede magiske tradition er det kendt som Salomons segl.

Emeth har så mange betydninger, at det kan synes svært at forlene dem, hvoraf de vigtigste er sandhed i betydningen virkelighed og tro i betydningen trofasthed. I den græske udgave er Aleph Alpha svarende til den trekant, det peger nedad (virkelighed) og Taw Tau svarende til den, der peger opad (trofasthed).

Midterbogstavet Mem eller Mayim (vandene) repræsenterer forbindelsen mellem dem som en strøm. Det mithraistiske Tau bliver i kristendommen til korset, idet den paulinske marterpæl bliver til det romerske henrettelsesinstrument i overensstemmelse med myten om Jesus.

Samtidig overtager Omega qua det sidste bogstav i det græske alfabet Taus rolle som ”enden”. Just 868 pages to go!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *