Skip to content

Tilegnelse

Magi er ikke for alle. Men det er den selvfølgelig.

”Magi for alle”, Gyldendals Bogklub. For er den ikke for alle, er den for ingen.

Alt andet ville ikke være demokratisk. Vi lever i et massesamfund, hvor, hvis vi skal tilfredsstille alles behov. vi er nødt til at gå ud fra, at alle har de samme behov.

Det betyder ikke, at ikke nogen skal hjælpes til at tilfredsstille disse behov, men behovene er de samme. Vi har brug for hinanden, at komme hinanden ved, og at blive accepteret af andre.

Deraf følger, at vi skal interessere os for hinanden og respektere hinanden. Ingen skal føle sig udenfor.

Derfor er det også vigtigt at komme ud af skabet. Man skal ikke bare gå og putte med sin seksualitet, man skal deklarere og demonstrere den, og andre skal applaudere.

Det er vigtigt at få talt ud om sine problemer og få en diagnose, så man kan få hjælp til at få de rigtige behov. Klarer vi os bedre end andre, er vi psykopater, der overkompenserer for vores usikkerhed og manglende selvværd.

Forelsker vi os, er vi uselvstændige. Lykkeligvis har de fleste borgere de samme behov.

De skal have at vide, hvor de skal være, og hvad de skal gøre. De skal have en uddannelse, så de læser de rigtige bøger og forstår, at det samfund, de lever i, er det samfund, deres forfædre har kæmpet for at skabe.

De skal være fredelige og omgængelige, indtil de ikke skal være fredelige og omgængelige mere. Der er en tid til fred og til at springe op og spænde bælte, som Danmarks Radio gjorde klart for befolkningen, da tyskerne besatte Danmark.

”Vi Danske har et Sind, som rækker langt, naar det gælder om at vise Taalmodighed, og vi tager mange alvorlige Tilskikkelser med det sunde Humør, som altid har kendetegnet vort Folk, men naar Ransmænd forsøger at trænge ind, saa hæver vi vor Haand til Slag.” Fulgt af en opfordring til at melde sig ind i SS.

Russerne kommer! Ukrainerne er ikke nazister.

Danmark er ikke besat af USA. Det er det rene vanvid at påstå noget sådant, det har eksperterne på Danmarks Radio gjort helt klart, og de ser vrede ud.

Folkedrab på russisktalende ukrainere er russisk propaganda, ligesom Holocaust under besættelsen. Men det er noget andet.

Vi hadede tyskerne. Vi strømmede ikke ned til Langelinie den 9. april og bød dem velkommen.

Christian den Tiende dekorerede ikke officerer i Frikorps Danmark. Hvem siger, at historien gentager sig?

Ikke nogen med adgang til medierne. Det er derfor, vi må censurere de sociale.

Demokratiet kan ikke overleve ytringsfriheden, mere end isblomsterne på ruden kan overleve forårssolen, når det lysner i øst. De fleste mennesker har i princippet kun ét behov: tryghed, og den opnår man ved at vende med vinden.

Magthaverne er nødt til at vide, at de kan bilde os hvad som helst ind. Ellers bliver de utrygge.

Men for de mere uforfærdede er dette ikke det vigtigste behov. De vil gerne vide, om dagens nyheder – som altid netop er dagens – nu også virkelig står til troende.

Om alle de mennesker, der har levet på Jorden op til i dag, var overtroiske og barbariske. Eller om de vidste noget, vi har glemt.

Om de måske ligefrem var mere menneskelige end vi, stod nærmere den menneskelige natur og en fysisk virkelighed, der ikke er slagord på en skærm. Sådanne kættere er GRIMOIRE tilegnet.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *