Skip to content

Magikeren

Alt dette vås har beklageligvis en lang historie målt med den hyppighed, hvormed absurde påstande udskiftes med endnu mere absurde. Det begyndte som bekendt med to småpiger, der lavede numre med de voksne og omvendte Lincoln til spiritist.

Madame Blavatsky satte det hele i system, idet hun erstattede en udvandet kristendom med Østens visdom, som hun lige så lidt som nogen anden vesterlænding havde noget begreb om, hvilket var en stor fordel, eftersom intet er så let at forstå som det halvfordøjede. Ikke mindst blev den østlige udgave af den middelalderlige lægevidenskab med chakraer og akupunktur uhyre populær, hvorimod den tilsvarende vestlige, legemsvæsker og åreladninger, af en eller anden aldrig rigtigt slog an.

Den vestlige eller rettere mellemøstlige mystik kræver selvfølgelig et vist kendskab til hebraisk. Hvorimod man kun behøver namaste og feng shui for at skrive på Visdomsnettet.

Søndagsskolen og konfirmationsforberedelsen kan forekomme at være en noget utilstrækkelig introduktion til kabbala, men det er bedre end den tibetanske dødebog. I det mindste ved vi da, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og det er maaseh bereshith!

Et andet problem for det moderne menneske – vølve eller ej – er, at religion ikke er julegudstjenesten, og magi ikke en hobby. De er ikke for søgende mennesker, men for mennesker, der er blevet fundet af de berømte farlige kræfter, man ikke skal lege med.

Det er muligt, at vi godt kan lide tanken om at danse om bålet, til trommens dybe lokkende klang. Uheldigvis er de involverede ”ritualer” noget mere invasive.

Det magiske menneske er et andet menneske, som vennerne muligvis ikke vil kende igen. Kun en tåbe frygter ikke havet, hvilket kan få os til at vælge at blive i badekarret.

I vores frihedselskende ”kultur” er forpligtelse (selv kærlighed og ægteskab) et uartigt ord – kun således kan vi koncentrere os om at være gode demokratiske samfundsborgere og kapitalinteresserne. Hvordan kunne det ikke gå, hvis vi læste noget andet end madanmeldelserne i Politiken og opdragede vore børn, der kunne risikere at vokse op til mænd og kvinder!

Derfor betyder engagement også noget andet, at melde sig ind og råbe i kor. Magikeren står uden for verden, det er derfor, han kan gribe ind i den – de optrædende på scenen har ingen indflydelse på handlingen.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *