Skip to content

Stop hetzen mod de progressive lærere!

“What is it about a grown man costumed in a sparkly bra with augmented boobs busting out and wearing a miniskirt barely covering his twerking a dick with duct tape on his front while spreading his fish-netted legs as he writhes on the ground, grinding his groin next to a minor, family-friendly?

You all played the activist pimp for Align Surgical center and for a 21-plus gay bar. It makes you groomers and activist pimps and we won’t have those sitting on a school board that oversees the education of our children.

I want to make it really clear that this is not an isolated incident. This is coming to every school across the nation.

And if you think it’s just going to stay in California, you’re dead wrong. This is coming everywhere. It’s why we stood up and said we’re going to nip it in the bud, we’re not going to play by the rules, that we’re supposed to be afraid, that we’re going to be punished .”

“A concerned parent” afleverede denne svada under et forældremøde. Hun er nu ”under investigation by the FBI” og står til en lang fængselsstraf og til at miste forældremyndigheden.

Det er utroligt, at der endnu i det enogtyvende århundrede er så mange fordomme imod pædofili og så forbitret modstand imod, at børn lærer en anden seksualitet at kende end den intolerante og voldelige ciskønnede. Man nægter at anerkende, at børn er mennesker med en seksualitet, der kræver eksperters vejledning, hvis den ikke skal blive lige så hæmmet som deres forældres.

Man skulle dog tro, at vi var kommet et stykke længere end til halvfjerdsernes pædofobi, hvor Ole Risør blandt andet skrev:

“Først må vi erkende, at der er grænser for vores frigjorthed. Nogle børn synes, at bollelege er skønne, men andre bliver bange og har bestemt ikke lyst. Der er altså ikke noget i vejen med at bollelege, men der er noget i vejen, hvis barnet igen i fællesskabets navn bliver tvunget til noget, det ikke har lyst til.”

Erfaringen viser imidlertid, at det bestemt ikke er lysten, der mangler hos børnene, men at problemet er, at de er indoktrinerede hjemmefra. Mange børn i skolealderen er aldrig blevet inddraget i forældrenes samliv og står derfor ganske uforstående over for det normale seksuelle forhold mellem voksne og børn.

Analt samleje skræmmer dem og kan da også gøre lidt ondt i begyndelsen, hvorfor det kræver al den tålmodighed og forståelse, pædagogen kan mønstre. Hertil kommer, at ciskønnethed hænger ubrydeligt sammen med racisme.

Det betyder, at hvis ikke lærerne får deres fulde frihed til at præge børnene uden indblanding fra ekstremistiske forældre, står vi om få år i en situation, hvor det vil være for sent at afværge den trussel mod demokratiet, den Republikanske terror repræsenterer. Så stop hetzen mod de progressive lærere nu!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *