Skip to content

Bad News for the Nazis and the Walking Dead?

Det lykkedes ikke de konservative kræfter at stoppe Hitler i 1933. Kan de stoppe Biden i 2022?

Først og sidst skal man ikke undervurdere hans popularitet i befolkningen. Erfaringen viser, at Demokratiske kandidater typisk får flere stemmer, end der er vælgere i de stater, de repræsenterer.

Man er virkelig populær, når selv de døde stemmer på en. Man overvejede ligeledes at inddrage de ufødte, men her er populariteten dalende.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *