Skip to content

Farlige kræfter

Et besøg i en forretning med elektroniske artikler vil utvivlsomt virke fascinerende på de fleste børn. Det er imidlertid noget ganske andet for det at forstå, hvad elektronik er.

Mange børn vil sikkert overhovedet ikke være interesserede. Men en sådan forståelse er ikke desto mindre en nødvendig forudsætning for at bygge en radio (nu hvor sådanne ikke produceres længere).

Samt en forestilling om, at det på denne måde vil være muligt at aktualisere ”usynlige” stemmer (som ellers kun skizofrene kan høre). Historikeren er i bund og grund ikke anderledes stillet end barnet i den spændende butik.

Igen vil der være bøger, der beskriver og affotograferer trykte kredsløb (som er et vidnesbyrd om de vildes udviklede æstetiske sans, til trods for ægypternes manglende kendskab til den menneskelige anatomi, som vi kender den fra Thorvaldsen). For den skarpsindige læser må det være et spørgsmål om at komme om bag disse fænotyper (og der vil ikke være meget hjælp at hente i de akademiske værker).

GRIMOIRE er en magihistorie. Læseren vil heri finde en detaljeret gennemgang af shamanisme, ægyptisk magi, romersk magi, hermetica, kabbala, sejd, renæssancemagi, heksevæsnet, dæmonologi og den sorte messe.

Ikke desto mindre er den ikke en etnologisk afhandling, mere end en elektricitetslære eller tegningerne til en radio er det. Men lad nu endelig være med at slutte den til lysnettet – det er farlige kræfter, man ikke skal lege med!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *