Skip to content

Stud(i)eliv

”Mange flere går på universitetet i dag end tidligere, gruppen af studerende er blevet mere broget, og det kan underviser i engelsk Siff Pors godt mærke,” skriver Politiken i dag. ”Hun problematiserer, at flere end tidligere mangler forståelse for stoffet og motivation, og at det påvirker det generelle niveau.”

Nej, man kan ikke demokratisere undervisning. Man kan kun proletarisere den.

”Studerende er utilfredse med, at underviser stiller spørgsmål, uden de har fingeren i vejret.”

Ja selvfølgelig! Læreren er til for elevernes skyld, ikke omvendt – deres udbytte af undervisningen må være en privatsag.

”Mange kan ikke overskue at læse 200 sider til næste uge, siger underviser på engelskstudiet. Studieleder: Det er en anden type studerende, vi har i dag. Læsekulturen er blevet anderledes.”

Hun kunne lære noget af Politiken: ”Forstå alting på fem minutter!”

200 sider på en uge? Det er jo næsten to sider i timen!

”Men det falder ikke i god jord hos de studerende, der har udtrykt stor utilfredshed over det i en evaluering, som de studerende laver efter hvert semester.”

Faktisk er det nok et spørgsmål, om hun overhovedet vil bestå, når de studerende laver deres evaluering, hvis hun fortsat insisterer på, at de laver lektier. Det er bare ikke fedt.

Hvad hun ikke synes at have forstået, er forskellen på dannelse og uddannelse. Samfundet har ikke brug for dannede mennesker.

Hvad det har brug for, er fabriksslaver og kanonføde. Og så nogen til at lære dem at heile og tro på Gud, konge og gravide mænd.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *