Skip to content

En overflødig bekymring

I min skoletid tævede lærerne eleverne. Nu tæver eleverne lærerne, og det har åbenbart haft indflydelse på søgningen til læreruddannelsen.

”Leder af landets største uddannelse er dybt bekymret. For første gang har vi ledige pladser og optager alle.

Et stigende antal lærer- og pædagogstuderende kommer med bundkarakterer fra grundskolen, viser ny undersøgelse. Flere og flere af de studerende, der bliver optaget på lærer- og pædagoguddannelsen, fik de allerlaveste karakterer i grundskolen.”

Man vil nu lave en undersøgelse, der skal vise, hvor interesserede danske svineavlere rent faktisk er i, at svinene kan læse.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *